Showing all 3 results

Rượu Men Lá 750ml

45,000 

Rượu men lá có từ lâu đời, gắn liền với đời sống sinh hoạt của quê hương Bắc Giang. Để có một nồi rượu ngon, trước tiên đồng bào phải vào rừng tìm các loại cây như: sa nhân, cao khỉ, mẫu thán, trinh nữ… Mỗi nồi rượu phải có tới 20 vị kết hợp với nhau. (more…)

Mua hàng

Rượu Men Lá 750ml

60,000 

Rượu men lá có từ lâu đời, gắn liền với đời sống sinh hoạt của quê hương Bắc Giang. Để có một nồi rượu ngon, trước tiên đồng bào phải vào rừng tìm các loại cây như: sa nhân, cao khỉ, mẫu thán, trinh nữ… Mỗi nồi rượu phải có tới 20 vị kết hợp với nhau. (more…)

Mua hàng

Rượu Men Lá 750ml

50,000 

Rượu men lá có từ lâu đời, gắn liền với đời sống sinh hoạt của quê hương Bắc Giang. Để có một nồi rượu ngon, trước tiên đồng bào phải vào rừng tìm các loại cây như: sa nhân, cao khỉ, mẫu thán, trinh nữ… Mỗi nồi rượu phải có tới 20 vị kết hợp với nhau. (more…)

Mua hàng